Acer Backup Manager 4.0.0.71

Acer Backup Manager 4.0.0.71

Newtech Infosystems – 6,8MB – Freeware –
ra khỏi 23 phiếu
4 Stars User Rating
Dễ dàng và nhanh chóng sao lưu dữ liệu để phương tiện truyền thông bên ngoài hoặc các phân vùng trên ổ cứng của bạn.

Tổng quan

Acer Backup Manager là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Newtech Infosystems.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.466 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Acer Backup Manager là 4.0.0.71, phát hành vào ngày 04/07/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/05/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0.0.99, được sử dụng bởi 20 % trong tất cả các cài đặt.

Acer Backup Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,8MB.

Người sử dụng của Acer Backup Manager đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Acer Backup Manager!

Cài đặt

người sử dụng 5.466 UpdateStar có Acer Backup Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản